Sunday, November 18, 2012

അമ്പലങ്ങള്‍ നിനക്കിനിയും വേണോ 
അതോ വെമ്പലില്ലാത്ത മനസ്സുകള്‍ വേണോ?

വെമ്പലില്ലാത്ത  മനസ്സുകള്‍ക്ക് 
അമ്പലങ്ങള്‍ കൊണ്ടെന്തു കാര്യം?
......................................................................................................
പെണ്ണായി പിറന്നാല്‍ എന്താ ഗുണം  
കണ്ട കുണ്ടാമണ്ടി പോസ്ടിനെല്ലാം 
കണ്ടകടച്ചാണി ലയ്കു വാങ്ങാം 
കണ്ടിടാത്ത ഒരുത്തന്‍ കൂടി കമന്റും
 ആഹാ സുന്ദരം കൊമ്പു കുലുക്കും "കുതിര" കുട്ടി,


No comments:

Post a Comment